Te koop: Berndijksestraat 3ong, 5171 BA Kaatsheuvel

€ 225.000,- v.o.n.
Type object Appartement, benedenwoning
Gebruiksoppervlakte wonen 79 m²
Aanvaarding In overleg

Notitie

Algemeen

Technische omschrijving & Algemene bepalingen

?BERNSTAETE KAATSHEUVEL.
De appartementen worden gebouwd en verkocht met de Woningborg Garantie- en waarborg regeling.
Een dergelijk certificaat kan alleen worden verstrekt door ondernemingen die zijn ingeschreven.
Het instituut hanteert strenge selectiecriteria, voordat een bouwondernemer ingeschreven kan worden.

Willemsz bouwbedrijf is aange... Meer informatie
 • Kenmerken

  Alle kenmerken
  Type object Appartement, benedenwoning
  Bouwperiode 2020
  Status Beschikbaar
  Aangeboden sinds Woensdag 27 maart 2019
 • Locatie

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer 00302
Koopsom € 225.000,- v.o.n.
Aanvaarding In overleg
Aangeboden sinds Woensdag 27 maart 2019
Laatste wijziging Woensdag 8 januari 2020
Bouw
Type object Appartement, benedenwoning
Woonlaag 3e woonlaag
Soort bouw Nieuwbouw
Bouwperiode 2020
Isolatievormen Dubbel glas
Oppervlaktes en inhoud
Gebruiksoppervlakte wonen 79 m²
Inhoud 158 m³
Indeling
Aantal bouwlagen 3
Aantal kamers 3 (waarvan 2 slaapkamers)
Locatie
Ligging In centrum
In woonwijk
Uitrusting
Heeft een lift Ja
Tuin aanwezig Ja
Heeft een garage Ja
Heeft schuur/berging Ja
Kadastrale gegevens
Eigendom Eigen grond

Omschrijving

Technische omschrijving & Algemene bepalingen

?BERNSTAETE KAATSHEUVEL.
De appartementen worden gebouwd en verkocht met de Woningborg Garantie- en waarborg regeling.
Een dergelijk certificaat kan alleen worden verstrekt door ondernemingen die zijn ingeschreven.
Het instituut hanteert strenge selectiecriteria, voordat een bouwondernemer ingeschreven kan worden.

Willemsz bouwbedrijf is aangesloten bij Woningborg NV. Als u een woning met Woningborg garantie koopt, betekent dat o.a. het volgende:· Willemsz bouwbedrijf garandeert dat het appartement voldoet aan de door Woningborg gestelde kwaliteitsnormen. De tekst van de gehanteerde aannemingsovereenkomst is conform het model dat door Woningborg is vastgesteld.
Dit biedt zekerheid, dat de afspraken tussen u als koper en Willemsz bouwbedrijf duidelijk zijn vastgelegd. Als er tijdens de bouw iets mis mocht gaan met Willemsz bouwbedrijf, biedt Woningborg u als koper de zekerheid, dat het appartement zal worden afgebouwd. Wanneer er verschil van inzicht is over de kwaliteit van het appartement, kan de koper Woningborg vragen een uitspraak te doen die bindend is voor de koper en Willemsz bouwbedrijf.
adat u de koop/-aannemingsovereenkomst heeft ondertekend, vraagt Willemsz bouwbedrijf het garantie- en waarborgcertificaat voor u aan. Dit waarborgcertificaat wordt u na enige tijd rechtsreeks door Woningborg toegezonden.

In het geval dat Willemsz bouwbedrijf gedurende de bouw onverhoopt failliet gaat, dan zorgt Woningborg voor de afbouw van het appartement. Is het afbouwen om wat voor reden dan ook onmogelijk, dan verstrekt Woningborg de koper schadeloosstelling. Een en ander conform de in de Garantie- en waarborgregeling vastgestelde regels. Deze zogeheten afbouwwaarborg of insolventieverzekering is goedgekeurd door NHG (Nationale Hypotheek Garantie). Woningborg waarborgt de garantie. Voor een aantal onderdelen geldt een beperkte garantietermijn. Hoe lang en op welk onderdeel van de woning garantie zit, kunt u nalezen in de brochure “Woningborg Garantie- en waarborgregeling” die op de woning van toepassing is.
Ongeacht hetgeen is vermeld in deze brochure met technische omschrijving, gelden onverkort de regelingen, reglementen en standaard voorwaarden, gehanteerd en voorgeschreven door Woningborg. Ingeval een bepaling in deze omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn ofwel nadeliger mocht zijn voor de koper, dan prevaleren de bepalingen van Woningborg. Niet onder garantie- en waarborgregeling vallen de voorzieningen buiten het appartementencomplex, zoals: Tuinmuren en erfafscheidingen, terrein inrichting beplanting en bestrating.

Bouwbesluit
Het appartementengebouw wordt gebouwd volgens het bij aanvraag van de omgevingsvergunning geldende Bouwbesluit. In het bouwbesluit wordt niet meer gesproken over een woon- en slaapkamer, keuken of hal, maar bijvoorbeeld verblijfs -, verkeersruimte en technische ruimte. Ter verduidelijking zie de volgende begripsbepaling:
Verkooptekening: Bouwbesluit:
Woonkamer – Verblijfsruimte
Keuken – Verblijfsruimte
Slaapkamers – Verblijfsruimte
Entree / hal / gang – Verkeersruimte
Badkamer / douche – Badruimte
Wc / toilet – Toiletruimte
Berging – Bergruimte
Meterkast – Meterruimte
Werkkast(techniek) Onbenoemde ruimte
Een onbenoemde ruimte is een ruimte waarbij niet voldaan wordt aan de eisen voor een verblijfsruimte en daardoor niet als zodanig gebruikt kan worden.

Verzekering
Willemsz bouwbedrijf verzekert de opstallen gedurende de bouw overeenkomstig de Woningborg voorschriften. Op de dag waarop het appartement opgeleverd wordt, gaan alle risico’s waaronder begrepen die van brand- en stormschade, over op u, de verkrijger. Willemsz bouwbedrijf raadt u aan deze verzekering een dag voor oplevering in te laten gaan. Let op: De opstalverzekering regelt de VVE. De inboedelverzekering dient de koper zelf te regelen.

Huis- en bouwnummers
Huisnummers en straatnamen worden door de gemeente vastgesteld. Voor de nieuw te realiseren woningen van dit project zijn deze nog niet bepaald. Daarom krijgen de appartementen tijdens de bouw een bouwnummer. De bouwnummering hoeft niet bepalend te zijn voor de te volgen bouwvolgorde of oplevering. De bouwnummers zijn aangegeven op de tekeningen van de architect. Zodra de huisnummers bekend zijn, worden deze zo spoedig mogelijk aan u verstrekt.

Maatvoering op tekening
De maatvoering op alle tekeningen betreffen circa-maten. Indien de maatvoering tussen de wanden wordt aangegeven, is daarbij geen rekening gehouden met wandafwerking. Ondanks dat gestreefd is naar een gedetailleerde maatvoering, is de op de tekeningen aangegeven maatvoering niet geschikt voor opdrachtverstrekking voor u aan derden. Willemsz bouwbedrijf raadt de verkrijger aan de maatvoering voor o.a. maatmeubels, gordijnen en vloerafwerking pas te verstrekken aan derden wanneer deze in uw appartement zijn ingemeten.

Ingebruikname appartement
Werkzaamheden direct na oplevering
Tijdens de bouw van het appartementcomplex wordt veel water gebruikt. Denk hierbij aan het verwerken van specie en afwerken van de vloer. Om dit ‘bouwvocht’ uit uw appartement te krijgen is het noodzakelijk veelvuldig te ventileren en in het begin de verwarming niet te “hoog” in te stellen. Hiermee wordt ook het verschijnsel van de meer dan normale verkleuring van het spuitwerk, door uittredend bouw vocht beperkt. Ook het aanbrengen van diverse vloer- en wandafwerkingen direct na oplevering kunnen tot vervelende schades leiden, doordat er bouwvocht “opgesloten” wordt. Veelal kunt u Willemsz bouwbedrijf niet verantwoordelijk stellen voor deze schade.

Krimp
Door de toepassing van diverse materialen met verschillende eigenschappen en mede door droging, zullen er met name bij de aansluitnaden krimpscheuren ontstaan. Deze doen geen afbreuk aan de constructie van het appartementcomplex en zijn niet te vermijden. U kunt eventuele ontstane scheuren zelf bijwerken met overschilderbare kit. Om krimpscheuren uit het zicht te houden raden wij aan uw wanden te voorzien van (glasvlies)behang. Leggen van tegelvloeren en geluid.
Let u op bij het leggen van tegelvloeren en plavuizenvloeren dat er goede lijmsoorten worden toegepast en dat de vloerafwerking bij grote oppervlakten op de juiste wijze moet worden gedilateerd. Het kan zijn dat er met betrekking tot de vlakheid van de vloer nog werkzaamheden nodig zijn. Vraag uw leverancier om advies. In verband met contactgeluid tussen de woningen onderling verdient het leggen van de ondervloer extra aandacht. De type vloerafwerking met eventuele ondervloer zal dan ook moeten worden overlegd met de VVE. Willemsz bouwbedrijf adviseert zachte vloerbedekking toe te passen zoals tapijt of pvc.

VVE
Alle appartementeigenaren verenigen zich in een vereniging van eigenaren. De eigenaren dragen samen de verantwoordelijkheid voor de zorg van het gehele complex inclusief buitenterrein.

TECHNISCHE OMSCHRIJVING
15. Bouwpeil
Als P = 0 wordt aangehouden de bovenkant van de ruwe afgewerkte vloer van de begane grond. Vanuit peil worden hoogten bepaald en gemeten. Het juiste peil en de rooilijnen en erfgrenzen worden bepaald in overleg met de gemeente Loon op zand.
16. Grondwerk
De ontgravingen en aanvullingen worden uitgevoerd voor de funderingsconstructie, de buitenriolering, terreinleidingen en dergelijke.
17. Riolering
Het via de hemelwaterafvoeren opgevangen regenwater van het appartementencomplex wordt ondergronds aangesloten op de riolering van de gemeente of een infiltratieriool aanwezig in het perceel. De lozingstoestellen aanwezig op de tekening zijn aangesloten op de riolering.
18. Terrein verharding
De inrit en parkeerplaatsen worden voorzien van klinkers in een open en dichte uitvoering voor een goede beloopbaarheid en regeninfiltratie. Het openbare gebied zal onder de verantwoording van de gemeente blijven vallen.
19. Parkeren
De appartementeigenaren kunnen een parkeerplaats bijkopen binnen het terrein.
Er zijn zeven parkeerplaatsen beschikbaar en zijn niet inbegrepen in de aankoopprijs van uw woning.
20. Berging
Alle koopappartementen beschikken over een afsluitbare berging.
21. Fundering
Het appartementencomplex wordt gefundeerd op palen conform de opgave van de hoofdconstructeur.
22. Betonwerk
Het appartementencomplex wordt voorzien van het benodigde betonwerk, zoals fundering, vloeren, wanden, opstortingen en overige onderdelen van de betonconstructies. Het betonwerk wordt voorzien van verankeringen, opleggingen, doorvoeren, sparingen en dergelijke. De afmetingen van de betonconstructies en de daarbij behorende wapening worden uitgevoerd volgens door de constructeur vervaardigde, dan wel goedgekeurde tekeningen en berekeningen.

23. Metselwerk
Dragende binnenwanden en binnenspouwbladen
De dragende binnenwanden en de dragende binnen spouwbladen van de gevel worden uitgevoerd in kalkzandsteen.
Buitengevel appartementencomplex
De gevels van het appartementencomplex worden uitgevoerd in baksteen metselwerk.
Gevelisolatie
In de spouw van de buitengevels wordt een isolatie van minerale wol of pur aangebracht. De totale isolatie waarde (Rc-waarde) van deze buitengevels wordt
uitgevoerd volgens de laatste eisen. De waarde vindt u in de EPC berekening.
Voegwerk buitengevel
Het gevel metselwerk wordt gevoegd met een grijze tot donkergrijze voeg. Door weersomstandigheden na het metsel- en voegwerk kan het voorkomen dat er stoffen uit de specie wegspoelen. Dit heeft geen invloed op de functionele eigenschappen van de voeg, maar het kan voorkomen dat het metselwerk in een afwijkende kleur uitslaat. Dit behoort tot de eigenschappen van het gebruikte materiaal.
Opvang metselwerk
Stalen lateien en prefab betonnen lateien zorgen voor de opvang van het metselwerk boven de buitenkozijnen. De stalen lateien worden thermisch verzinkt en waar nodig voorzien van een poedercoating. Omdat deze lateien een gevel dragende functie hebben, is het niet toegestaan om hierin te boren om bijvoorbeeld een zonnescherm aan op te hangen.

Brochure(s) en overige bijlagen

ZonZone

Recent bekeken