Agrarische bestemming!

Vraagprijs: € 575.000 k.k. De Moer Middelstraat 54
Omschrijving Middelstraat 54 A De Moer.

In een rustige woonomgeving te midden van de landerijen op slechts10 minuten fietsen van Kaatsheuvel, de Efteling en Tilburg.
In het leuke dorpje de Moer nabij natuurgebied Huis ter Heide en de Loonse en Drunense duinen, is dit bijzondere object gelegen.
Een vrijstaande gebouw met aan de voorzijde een woning met grote schuur (voorheen drie champignoncellen met bergruimte op een riant perceel van circa 5.187 m2.
De woning is weliswaar buiten de bebouwde kom gesitueerd, maar op korte afstand van alle benodigde voorzieningen gelegen.
********************************
Het betreft een agrarische bestemming
********************************
Indeling:
Entree via de hal waar een toilet en bergruimte is. Via een gang kunnen we naar de woonkamer, keuken en de garage.
Via de garage zijn de drie grote opslagruimtes te bereiken elk circa 97 m² groot.

De eerste verdieping is via de vaste trap in de woonkamer te bereiken. Via de overloop komt men de vier slaapkamers en een badkamer tegen. ... Er is nog uitbreiding mogelijk boven de garage.

De meterkast is in de hoek van de woonkamer geplaatst.

Regels ontremd agrarische bestemming:
Agrarisch
• 3.1 Bestemmingsomschrijving
• 3.2 Bouwregels
• 3.3 Specifieke gebruiksregels

3.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Agrarisch' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. agrarisch bedrijf;
b. bedrijfswoningen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijfswoning’;
c. een tuinbouwbedrijf, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'tuinbouw';
d. water- en retentievoorzieningen;
e. tuinen, erven en verhardingen;
f. parkeervoorzieningen ten dienste van de bestemming.

3.2 Bouwregels
3.2.1 Algemeen
Er mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming worden opgericht.

3.2.2 Bouwvlak
Binnen het bouwvlak gelden voor het bouwen van gebouwen en bouwwerken de volgende regels:
a. binnen het bouwvlak zijn gebouwen en daarbij behorende bouwwerken toegestaan, met dien verstande dat bedrijfswoningen uitsluitend zijn toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning';
b. de goot- en bouwhoogte van bedrijfsgebouwen bedragen maximaal de hoogtes die ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte' zijn aangegeven;
c. de dakhelling van bedrijfsgebouwen mag niet meer bedragen dan 60°;
d. de goothoogte van bedrijfswoningen bedraagt niet meer dan 5,5 m;
e. de bouwhoogte van bedrijfswoningen bedraagt niet meer dan 10 m;
f. de dakhelling van bedrijfswoningen mag niet minder bedragen dan 30° en niet meer bedragen dan 65°;
g. de inhoud van een bedrijfswoning mag niet meer dan 750 m³ bedragen;
h. de goothoogte van een bijgebouw bedraagt maximaal 3 m;
i. de bouwhoogte van een overkapping bedraagt maximaal 3 m;
j. de bouwhoogte van een bijgebouw bedraagt maximaal 4 m;
k. de gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen en overkappingen ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' bedraagt maximaal 75 m² per woning, mits het betreffende bouwperceel voor niet meer dan 50% is bebouwd;
l. bijgebouwen en overkappingen mogen uitsluitend achter de voorgevellijn van de bedrijfswoning worden gebouwd, waarbij de afstand niet minder mag bedragen dan 1 meter;
m. de hoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, bedraagt maximaal 6 meter.

3.2.3 Bijgebouwen en overkappingen
Bij een bedrijfswoning mogen bijgebouwen en overkappingen worden gerealiseerd. Hiervoor gelden de volgende regels:
a. bijgebouwen en overkappingen mogen binnen het bouwvlak worden gerealiseerd;
b. bijgebouwen en overkappingen mogen uitsluitend achter de voorgevellijn van de bedrijfswoning worden gebouwd, waarbij de afstand niet minder mag bedragen dan 2 m;
c. de goothoogte van een bijgebouw mag niet meer bedragen dan 3 m;
d. de bouwhoogte van een overkapping mag niet meer bedragen dan 3 m;
e. de bouwhoogte van een bijgebouw mag niet meer bedragen dan 4,5 m;
f. de bouwhoogte van plat afgedekte bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 3,2 m;
g. de gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen en overkappingen mag niet meer bedragen dan 75 m² per bedrijfswoning, mits het betreffende bouwperceel voor niet meer dan 50% is bebouwd.

3.2.4 Bouwwerken, geen gebouw zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouw zijnde gelden de volgende regels:
a. bouwwerken geen gebouw zijnde mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak gebouwd worden;
b. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m, met dien verstande dat de bouwhoogte voor erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde gevel niet meer mag bedragen dan 1 m;
c. de bouwhoogte van vlaggenmasten mag niet meer bedragen dan 6 m;
d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouw zijnde, niet zijnde een overkapping, mag niet meer bedragen dan 4 m.

3.3 Specifieke gebruiksregels
Onder gebruiken in strijd met de beheers verordening wordt in ieder geval verstaan het (laten) gebruiken van de bedrijfswoning als woning niet zijnde een bedrijfswoning.

Voor meer informatie neem contact op:
info@woonkenners.nl of 0416-28 39 39
Lees meer Verberg