Bedrijfsunits e koop! 1 x € 179.000 en 1 x € 199.000,- vrij op naam excl. BTW

Koopprijs: € 179.000 v.o.n. Dongen Lage Ham 180 n
1 Lage bedrijfshal te koop -->nummer: N € 199.000,- vrij op naam excl. BTW
Te koop Bedrijfshallen circa 80 m².

Deze bedrijfspanden zijn klaar en staan in Dongen op een goed bereikbaar bedrijventerrein aan Lage Ham 180 - 180 p

Indeling
Betreft een open bedrijfsruimte naar wens in te delen.
Garagedeur aanwezig.

Voorzieningen
- Toilet;
- Open bedrijfsruimte;
- Vloeroppervlakte hal 80 m2
- Airco;
- Volledig geïsoleerd;
- Extra verlichting;
- Electrische roldeur;
- 5 zonnepanelen;
- Keukenblok;

Locatie
Dongen is gelegen tussen Tilburg en Oosterhout/Breda. Het bedrijventerrein ligt aan de westzijde van Dongen. Nabij uitvalswegen de N631 geeft een directe verbinding richting Tilburg en Oosterhout. Eveneens de A27(Utrecht/Breda) als de A58(Tilburg/Eindhoven) zijn goed bereikbaar (ca. 5 minuten rijden).

Bestemming:
Bedrijvigheid.

Kenmerken
Overdracht
Vraagprijs: € 179.000 V.O.N.

Bouw
Hoofdfunctie: Bedrijfshal
Soort bouw: Nieuwbouw
Bouwjaar: 2023/2024

Oppervlakten
Oppervlakte: units circa 80 ... m²)
Bedrijfshal oppervlak: 80 m²


Indeling
Voorzieningen
Sectionaaldeur, betonvloer en toilet

4.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. Ter plaatse van de aanduidingen 'bedrijf van categorie A': Bedrijven uit categorie A van de Staat van Bedrijfsactiviteiten "functiemenging".
b. Ter plaatse van de aanduidingen 'bedrijf tot en met categorie B1': Bedrijven uit ten hoogste categorie B1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten "functiemenging".
c. Ter plaatse van de aanduidingen 'bedrijf tot en met categorie B2: Bedrijven uit ten hoogste categorie B2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten "functiemenging".
d. Ter plaatse van de aanduidingen 'specifieke vorm van bedrijf-1 tot en met 22': tevens een bedrijfsactiviteit met SBI-code zoals hierna in de tabel genoemd:aanduiding bedrijfsactiviteit SBI-code
specifieke vorm van bedrijf-1 Hoveniersbedrijf 0144
specifieke vorm van bedrijf-2 Overige metaalwarenfabriek met productieoppervlak >200 m² 287
specifieke vorm van bedrijf-3 lederwarenfabriek (exclusief kleding en schoeisel) 192
specifieke vorm van bedrijf-4 Handel en reparatie van motorvoertuigen 501, 502,
specifieke vorm van bedrijf-5 autowasserij 5020.5
specifieke vorm van bedrijf-6 Autosloperij met bedrijfsoppervlak >1.000 m² 51571
specifieke vorm van bedrijf-7 Groothandel in kleding, schoeisel en mode-artikelen 5142
specifieke vorm van bedrijf-8 Groothandel in overige consumentenartikelen 514
specifieke vorm van bedrijf-9 Vervaardiging van chemische kantoorbenodigdheden 2466
specifieke vorm van bedrijf-10 lederfabriek 191
specifieke vorm van bedrijf-11 Overige metaalbewerkende industrie, inpandig, productieoppervlak >200 m² 2852
specifieke vorm van bedrijf-12 Vervaardigen metaalproducten met bedrijfsoppervlak >200 m² 284
specifieke vorm van bedrijf-13 Goederenvervoerbedrijf met bedrijfsoppervlak >1.000 m² 6024
specifieke vorm van bedrijf-14 Vervaardigen van schoeisel 193
specifieke vorm van bedrijf-15 Vervaardigen van metaalproducten inclusief machines 285, 287, 29
specifieke vorm van bedrijf-16 Vervaardigen van machines en apparaten voor voedings- en genotsmiddelenindustrie 2953
specifieke vorm van bedrijf-17 Groothandel in huiden, vellen en leder 5124
specifieke vorm van bedrijf-18 Groothandel in overige oude materialen en afvalstoffen 5157.3
specifieke vorm van bedrijf-19 Autoplaatwerkerij en autospuitinrichting 5020.4
specifieke vorm van bedrijf-20 Verhuurbedrijf roerende goederen 714
specifieke vorm van bedrijf-21 Vervaardigen van snacks met bedrijfsoppervlak >2.000 m² 151.8
specifieke vorm van bedrijf-22 Aannemersbedrijf of bouwbedrijf met bedrijfsoppervlak >1.000 m² 45
specifieke vorm van bedrijf-23 Groothandel in dranken 5134

e. Bedrijfswoningen zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning'.
f. Ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' en de 'specifieke bouwaanduiding-1' is uitsluitend een bedrijfswoning toegestaan.
g. Ter plaatse van de aanduiding 'dansschool':tevens een dansschool.
h. Ter plaatse van de aanduiding 'kantoor':tevens een kantoor.
i. Ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen':tevens een verkooppunt voor motorbrandstoffen, met uitzondering van lpg, met daarbij behorende andere detailhandel en een autowasstraat.
j. Ter plaatse van de aanduiding 'nutsvoorziening': uitsluitend nutsvoorzieningen.
k. Ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone-molenbiotoop': tevens voor het behoud van de molen Koningin Wilhelmina als werktuig en als beeldbepalend cultuurhistorische waardevol element.
l. Bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, water, nutsvoorzieningen, parkeervoorzieningen, laad- en losvoorzieningen en zend- en ontvangstinstallaties voor telecommunicatie.
Lees meer Verberg