Omschrijving

Het betreft een kantoor bedrijfsobject bestaande uit bedrijfsruimte met kantoorruimte en een deels verhard buitenterrein met parkeren. De bedrijfsruimte en de kantoorruimte zijn verdeeld over twee bouwlagen, begane grond en eerste verdieping.


Circa 400 m² bedrijfsruimte begane grond, circa 150 m² kantoorruimte begane grond
Circa 400 m² bedrijfsruimte verdieping, circa 150 m² kantoorruimte verdieping

Parkeren: Parkeren is in ruime mate aanwezig op eigen deels verhard buitenterrein. Buitenterrein is ca. 1.800 m² groot.

De objecten zijn ingericht en kunnen gebruikt worden ten behoeve van kantoren en bedrijfsruimte. Voor zover bekend en volgens opgave van huidige eigenaar is het object
grotendeels verhuurd en staat derhalve niet geheel leeg. De lopende huurovereenkomst is als bijlage aan deze documentatie toegevoegd. Hier kunnen echter geen rechten aan ontleend worden.

Bij de gemeente Loon op Zand valt het onderhavige onroerende zaak in het vigerend bestemmingsplan “Kom Kaatsheuvel” Deze bestemming houdt in dat het perceel bebouwd en gebruikt mag worden overeenkomstig de bestemming: “Bedrijfsdoeleinden” .
Kadastrale gegevens: Gemeente Loon op Zand, sectie L, nummer 3776, grootte 2.244 m²

Kenmerken