Gelegen op een zichtlocatie een riant en karakteristiek pand met als bestemming: “Wonen met bedrijvigheid”

Vraagprijs: € 369.000 k.k. KAATSHEUVEL Hoofdstraat 28
Gelegen op een zichtlocatie in het hart van het winkelcentrum van Kaatsheuvel: Een riant en karakteristiek pand met als bestemming: “Wonen met bedrijvigheid”. De begane grond leent zich uitstekend voor de detailhandel en voor de dienstverlening. Er is een mogelijkheid aanwezig in het achterste gedeelte van het pand voor beperkte horeca. Op de verdieping is een ruime bovenwoning met een grote bergzolder. De perceelsoppervlakte is 415 m². Kortom: Een multifunctioneel object!

Begane grond:
Fraaie authentieke winkelpui met glas in lood ramen. Entree. Winkelruimte met een oppervlakte van ca 114 m². Via een trapje kunt u naar de kruipruimte. Meterkast. Portaal met een wastafel. Vanuit de linkerzijde van de winkelruimte is de open keuken te bereiken met een L-vormige keukenunit. Aparte ruimte met aansluiting voor de wasmachine en de combi-ketel (Remeha Calenta HR 2010). Multifunctionele sfeervolle ruimte met een open haardpartij, een schuifpui en een aparte deur. De oppervlakte van deze ruimte is ca. 63 m². ...

Door de gemeente is toestemming verleend om in dit gedeelte “beperkte horeca” toe te staan. Deze ruimte is zeer geschikt voor o.a. het geven van workshops en andere activiteiten. Er is een grote privacy biedende binnenplaats van ca. 92 m² met een schuifpoort. Aansluitend is over de volle breedte van het perceel een magazijn- c.q. opslagruimte met een oppervlakte van ca. 62 m². De begane grond is gedeeltelijk voorzien van dubbele beglazing.

Bovenwoning:
De bovenwoning is te bereiken via de zijentree. Hal. Toiletruimte met een fonteintje. Bordestrap naar de bovenwoning. Woonkamer van ca. 26 m². Slaapkamer met vaste kast. 2e Slaapkamer met toegang tot de badkamer. De badkamer is voorzien van een ligbad, een toilet en een wastafel. Keuken met een keukenunit. 3e Grote slaap- annex werkkamer. Portaaltje met aansluiting voor de wasmachine. De gehele verdieping is voorzien van dubbele beglazing. De woonoppervlakte is ca. 105 m².

Kapverdieping:
De kapverdieping is te bereiken via een vaste trap. Deze grote ruimte dient als bergzolder en heeft 2 tuimelramen met dubbele beglazing. De oppervlakte is ca. 61 m².

Bestemmingsomschrijving
De voor ‘Detailhandel' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
• a. detailhandel;
• b. dienstverlening;
• c. een kantoor, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'kantoor';
• d. een supermarkt, uitsluitend ter plaatse van de aanduidingen 'supermarkt' en 'gemengd';
• e. een bouwmarkt, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van detailhandel - bouwmarkt';
• f. een reisbureau, sportschool en horecabedrijven van categorie 2, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'gemengd';
• g. ondergeschikte horeca, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding ‘horeca uitgesloten’;
• h. wonen, uitsluitend op de verdieping;
• i. tuinen, erven en verhardingen;
• j. parkeervoorzieningen ten dienste van de bestemming.
5.2 Bouwregels
5.2.1 Algemeen
Er mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming worden opgericht.
5.2.2 Bouwvlak
Binnen het bouwvlak gelden voor het bouwen van gebouwen de volgende regels:
• a. binnen het bouwvlak zijn gebouwen en daarbij behorende bouwwerken toegestaan;
• b. de goot- en bouwhoogte van gebouwen bedragen maximaal de hoogtes die ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte' zijn aangegeven;
• c. de dakhelling van gebouwen mag niet meer bedragen dan 60°;
• d. per bouwperceel is maximaal 1 woning toegestaan, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden', waar maximaal het aantal aangeduide woningen is toegestaan;
• e. de inhoud van een woning mag niet meer bedragen dan 750 m³, dan wel zoveel als de inhoud van de bestaande woning, indien deze meer bedraagt dan 750 m³.
5.2.3 Bijgebouwen en overkappingen
Bij een woning mogen bijgebouwen en overkappingen worden gerealiseerd. Hiervoor gelden de volgende regels:
• a. bijgebouwen en overkappingen mogen binnen het bouwvlak en ter plaatse van de aanduiding ‘bijgebouwen’ worden gerealiseerd;
• b. bijgebouwen en overkappingen mogen uitsluitend achter de voorgevellijn van de woning worden gebouwd, waarbij de afstand niet minder mag bedragen dan 2 m;
• c. de goothoogte van een bijgebouw mag niet meer bedragen dan 3 m;
• d. de bouwhoogte van een overkapping mag niet meer bedragen dan 3 m;
• e. de bouwhoogte van een bijgebouw mag niet meer bedragen dan 4,5 m;
• f. de bouwhoogte van plat afgedekte bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 3,2 m;
• g. de gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen en overkappingen ter plaatse van de aanduiding ’bijgebouwen’ mag niet meer bedragen dan 75 m² per woning, mits het betreffende bouwperceel voor niet meer dan 50% is bebouwd.
5.2.4 Bouwwerken, geen gebouw zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouw zijnde gelden de volgende regels:
• a. bouwwerken, geen gebouw zijnde, mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak gebouwd worden;
• b. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m, met dien verstande dat de bouwhoogte voor erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde gevel niet meer mag bedragen dan 1 m;
• c. de bouwhoogte van vlaggenmasten mag niet meer bedragen dan 6 m;
• d. de bouwhoogte van hekwerken op een balkon of dakterras mag niet meer bedragen dan 1,2 m gemeten vanaf de bovenkant van de vloer van het balkon of dakterras;
• e. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouw zijnde, niet zijnde een overkapping, mag niet meer bedragen dan 4 m.
5.3 Specifieke gebruiksregels
5.3.1 Gebruik in strijd met het bestemmingsplan
Onder gebruiken in strijd met de beheersverordening wordt in ieder geval verstaan het (laten) gebruiken van gronden en bouwwerken voor en/of als:
• a. de verkoop van vuurwerk;
• b. de vestiging van een supermarkt, uitgezonderd ter plaatse van de aanduidingen 'supermarkt' en 'gemengd'.
5.3.2 Ondergeschikte horeca
De uitoefening van ondergeschikte horeca is, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'horeca uitgesloten', toegestaan, met dien verstande dat:
• a. het horecagedeelte wordt uitgeoefend op een vloeroppervlak van maximaal 15% van het vloeroppervlak van de winkel met een maximum van 100 m2. Tot dat winkeloppervlak behoren de uitstallings- en verkoopruimte, inclusief een toonbank o.i.d. maar exclusief de voorraadruimten. Tot het oppervlak voor het horecagedeelte behoort uitsluitend de ruimte die in beslag wordt genomen door de geplaatste tafels inclusief de gebruiksruimte voor eventuele stoelen;
• b. de openingstijden van het horecagedeelte gelijk zijn aan of korter dan de openingstijden van de winkel/hoofdactiviteit;
• c. er geen buitenterras aanwezig is dat direct vanaf de openbare weg zichtbaar en toegankelijk is;
• d. er geen alcoholische dranken worden verkocht/geschonken.


Algemeen:
Dit object is zeer geschikt voor een belegger dan wel voor eigen gebruik in combinatie met wonen en werken onder een dak. Een bezichtiging is de moeite waard!
Woonkenners.nl: Wij zijn u graag van dienst!
tel 0416-28 39 39
Lees meer Verberg